JANNES MAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Långsam mazurka eller hambo
Koreografi Janne Nygren, Råtödansarna
Fattningar Hambofattning, enkel handfattning
Steg Springsteg, snurrebocksteg, frykdalssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, hambofattning, kavaljer med ryggen mot dansriktningenTur A Takt 1-8
Omdansning motsols, 24 springsteg (fyra varv) (8 x 3 springsteg), vänd och dansa....

Takt 9-16
Hambofattning, omdansning medsols, åtta snurrebocksteg

 

Tur B Takt 17-18
Hambofattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Två frykdalssteg i sidled i dansriktningen

Takt 19-22
Enkel handfattning
Dam: Två valssteg, ett varv motsols runt (i dansriktningen) under kavaljers högra arm, vänd och dansa två valssteg, ett varv medsols runt
Kavaljer: Fyra valssteg i dansriktningen och hjälper damen att snurra

Takt 23-24
Hambofattning, två frykdalssteg i sidled i dansriktningen

Takt 25-32
Hambofattning, omdansning medsols, åtta snurrebocksteg

Dansen om från början