JEHU (Version 2)

 
Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Som ett jehu med Östen mä' Resten eller vanlig snoa
Koreografi Hans Julle, Schottisjiggarna, Västerås
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, damen med ryggen i dansriktningen
       
Tur 1 Takt 1-8
Fyra gångsteg i dansriktningen + tre fotombytessteg runt motsols
Ett fotombytessteg i dansriktningen + omdansning med fyra snoasteg

 

Tur 2 Takt 9-16
Utan fattning, parisersväng på fyra gångsteg (OBS - gångsteg = ingen markering)
Dubbel handfattning (kavaljer med ryggen mot mitten), gå sida bakom sida framför i dansriktningen
Valsfattning, omdansning åtta snoasteg

 

Tur 3 Takt 17-24
Dubbel handfattning, damen med ryggen i dansriktningen något vid sidan om kavaljeren
Fyra gångsteg i dansriktningen, varefter båda vänder sig ett halvt varv och fortsätter ytterligare fyra gångsteg i dansriktningen
Släpp fattningen med kavaljers högra hand och dams vänster hand
Kavaljer två gångsteg motsols under dams högra arm, dam går två gångsteg i dansriktningen
Valsfattning, omdansning fyra snoasteg tillsammans, därefter går dam två gångsteg medsols under kavaljers vänstra arm, kavaljer går två gångsteg i dansriktningen

Om dansen dansas efter originalmusiken, fyra tramp på stället efter tur två i fjärde omgången innan tur tre fortsätter och femte omgången åter fyra tramp på stället före tur ett, som avslutar dansen

Kan dansas som bytesdans. I tur två går då kavaljeren till framförvarande dam i parisersvängen

 

Musiken, "Som ett jehu" som dansen döpts efter är lite svår om man inte har rätta taktkänslan men det går utmärkt att dansa den efter en snoa.
Inskriven som jag fått den mig tillsänd av koreografen / TB