JERKS SVENSEXAMAZURKA / MAZURKA (a) la Gurka

 
Danstyp med god fantasi mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik lugn tvåtakt, absolut högst 120 slag i minuten, ursprungligen utförd till Hedningarnas "Graucho-lorfen"
Koreografi Erik Berger, fritt ur minnet samt något ren-odlat dagen efter svensexan
Fattningar 1) hängande armar (enskilt)  2) hand i hand (i ring)  3) enkel midjefattning e.d. (parvis)
Steg Gångsteg; mazurkalagurkasteg enl. särskild beskrivning; fotombytessteg
Utgångsställning stor ring
       
Här beskrivningen av en dans som koreograferades i svensexeuppgift. Gör med den vad ni vill ;)

Andra formationer:
"ena resp. andra gurkan", se dansens utförande
parvis på ring med dansriktning motsols

Karaktär: hyfsat jordnära för att vara en mazurka

Beskrivning vänster mazurkalagurkasteg / gurksteg / gurkamazurkasteg:

På första taktdelen isättes vänster fot. Härvid kan man passa på att böja sig ner och med kraft trycka ner en gurka i jorden.

På andra taktdelen isättes höger fot. På tredje och fjärde taktdelen behålls tyngden på höger fot utan särskilt mycket svikt, medan vänster fot gör små spark, ett på vardera taktdelen, t.ex. i avsikt att krafsa sig på höger ben, eller bara för att hålla takten och balansen utan att kliva på redan planterade gurkor.

Tillägg: den som är extra noga kan ägna denna väntetid åt att fundera ut var nästa gurka lämpligen planteras och var det går bra att sätta ner foten. Detta var dock ej så noga när dansen sågs dansas första gången.

Fotombytessteget: Sker på en takt. Skickliga dansare tager härvid ett steg liknande ett polkasteg med avslutande mazurkaspark, men alla möjliga varianter har förekommit. Det viktigaste är att man har bytt fot efter en takt.

Dansens utförande:

Tur 1 Ett stort antal takter ägnas åt att sätta gurkor i marken med gurkstegen. Gurkorna sättes litet varstans men man behåller ungefär sin position i ringen. Det går bra att byta fot då och då med valfritt fotombytessteg, samt göra små snurrar på plats.
 
Tur 2 Vid lämplig tidpunkt, helst reprisskifte eller motsvarande, tar de dansande ihop i ring och tar några gångsteg i dansriktningen för att alla ska hänga med. På given signal bildas "första gurkan" genom att de dansare som är närmast resp. längst bort från fronten drar ut ringen medan de dansare som befinner sig halvvägs mellan dem möter varandra. När en eu-godkänd, rak gurka bildats går dansarna tillbaks ut i ring igen, och vidare ut till "andra gurkan" genom att de dansare som var längst ifrån varandra (närmast och längst bort från fronten) i första gurkan, efter ringens bildande fortsätter mot varandra medan de som nyss slog ihop ringen nu drar ut denna. Andra gurkan är alltså vinkelrät mot den första.

Detta kan upprepas ett antal gånger efter behag, förslagsvis ena gurkan - ring - andra gurkan - ring - ena gurkan - ring - andra gurkan - ring.
 

Tur 3 På nästa signal går dansarna (vid behov) ut i ring igen och tar sedan ihop två och två med förslagsvis enkel midjefattning och dansar gurkamazurkasteg i dansriktningen, med början på ytterfot. Om man vill kan man fortsätta plantera gurkor, eller så nöjer man sig med det man har satt hittills. Inom paret kan dansarna byta sida genom att den som står till vänster tar ett lugnt fotombytessteg framför partnern över till höger sida medan den som stod på höger sida med ett kortare fotombytessteg förflyttar sig aningens till vänster. Skickliga dansare byter sida varannan takt, vilket kan ge mazurkakänsla (t.ex. mazurka från Lima), eller t.o.m. varje takt, vilket inger polketteringskänsla.
 
 

Upplysningar om dansen:
När man tröttnat på musiken stänger man av ljudmediet (t.ex. CD/spelman)
När man tröttnat på dansen slutar man dansa.
Resultatet av en svensexeuppgift att ordna en dans för ca 20-25 nybörjare, med följande två ytterligare krav:
1) dansen skulle ha gurktema (vad som helst, t.ex. gurk-odling);
2) någonstans i dansen skall det förekomma mazurka; samt c:a fem CD-skivor att välja tillhörande musik från.
Dansen bedömdes visst ha uppfyllt kraven, men huruvida gurk-odling någonsin har gått till på detta sätt är ej känt.

Uppsala, 2007-05-13

 

Inklistra som jag fått den från koreografen / TB

2007 05 14