JESSICA POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning
Steg Särskilt beskrivna steg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, varsoviennefattningTakt 1
Sätt vänster häl lätt i golvet rakt fram.
Stig på vänster fot bredvid höger.

Takt 2
Sätt höger tå i golvet rakt bakåt.
Sätt höger tå intill vänster fot fot.

Takt 3
Sätt höger häl i golvet rakt fram.
Stig på höger fot bredvid vänster.

Takt 4
Sätt vänster häl lätt i golvet rakt fram.
Sätt vänster tå i kors över höger fot.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-10
Varsoviennefattning, två polkasteg i dansriktningen.

Takt 11-12
Kavaljer: Två polkasteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg två varv medsols under högerarmarna.

Takt 13-14
Varsoviennefattning, två polkasteg i dansriktningen

Takt 15-16
Kavaljer: Två polkasteg i dansriktningen.
Dam: Fyra gångsteg två varv medsols under högerarmarna.


Dansen upprepas.


Se även Jessie polka