JESSIE POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland USA (Texas)
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning
Steg Fotombytessteg och särskilt beskrivna steg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Varsoviennefattning.


Både dam och kavaljer börjar med vänster fot.


Takt 1
Sätt vänster klack i golvet snett framåt vänster, placera vänster fot intill höger.

Takt 2
Höger tåstöd bakåt, höger tåstöd intill vänster fot.

Takt 3
Sätt höger klack i golvet snett framåt höger, sätt höger fot intill vänster fot.

Takt 4
Sätt vänster klack i golvet snett framåt vänster, böj vänster knä och för vänster fot i kors framför höger fot + tådopp ytterom .

Takt 5-8
Fyra fotombytessteg i dansriktningen.

Dansen upprepas.


Beskrivningen hämtad ur "Danser från när och fjärran", 4:e upplagan.

Se även Jessica polka