JIGGARBLANDNING

 

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik "Don't Be Cruel" från Roland Cedermarks "Samlade Hits"
Koreografi Hans Julle, februari 2000
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

Tur 1
(8 takter)
Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Ingen fattning, fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-6
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 7-8
Valsfattning (damen med ryggen i dansriktningen), två fotombytessteg i dansriktningen (damen backar)
(På sista fotombytessteget påbörjas vridning motsols och fortsätter i tur 2)

 

Tur 2
(8 takter)
Takt 9-10
Valsfattning, omdansning motsols, två fotombytessteg

Takt 11-12
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 13
Valsfattning, ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen

Takt 14
Valsfattning, ett fotombytessteg i sidled mot dansriktningen

Takt 15-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Tur 3
(8 takter)
Takt 17-18
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Dam: Två fotombytessteg medsols runt under kavaljers arm
Kavaljer: Två fotombytessteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 19-20
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Dam: Två fotombytessteg i dansriktningen (följer kavaljeren)
Kavaljer: Två fotombytessteg motsols runt under damens arm

Takt 21-22
Valsfattning, fyra sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför

Takt 23-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg


Dansen börjar om