JIGGARSCHOTTIS

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik "Palais Stroll" från Rose-Maries CD "Sockerpillret"
Koreografi Hans Julle, november 1999
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, polskefattning
Steg Fotombytessteg, bayousteg, sidsteg, "sväv" (kavaljeren börjar på höger fot, damen på vänster fot), snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Dubbel handfattning, ett bayousteg i dansriktningen, ett bayousteg mot dansriktningen

Takt 5-6
Enkel handfattning, steg fram på ytterfot, klackisättning på innerfot framför ytterfot, steg fram på innerfot, klackisättning på ytterfot framför innerfot

Takt 7-8
Dubbel handfattning, sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - intill - sida - intill - sida - bakom - sida

 

Tur 2 Takt 9-12
Polskefattning, omdansning motsols, "två sväv" (kavaljeren börjar på höger fot, damen på vänster fot, ett fotombytessteg - steg - fotombytessteg - steg) + ett fotombytessteg i dansriktningen (damen med ryggen i dansriktningen)

Takt 13-14
Polskefattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Takt 15-16
Enkel handfattning, två bayousteg i dansriktningen (ytterfot ett steg framåt i dansriktningen, innerfot intill, ytterfot tillbaka till utgångsläget, innerfot ett steg framåt i dansriktningen, ytterfot intill, innerfot tillbaka till utgångsläget)


Dansen börjar om