JOY-STICK

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1993
Fattningar Hambofattning, valsfattning, enkel handfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg,
Utgångsställning Parvis vända framåtTakt 1-4
Uppställning vända framåt. Med början på ytterfot byter paren plats på fyra steg samtidigt som dom vrider sig motsols ett halvt varv och gör en klapp i händerna på sista takten. (kavaljer går framför dam.) Byt plats igen med fortsatt vridning tillbaka till egen plats men nu går kav. bakom dam.

Takt 5-8
Vänd mot varandra och tag ett fotombytessteg i dansriktningen, vänd ett halvt varv från varandra (kavaljer medsols dam motsols). Tag ytterligare ett fotombytessteg i dansriktningen med ryggarna emot varandra samt vrid upp till utgångsställning. Tag hambofattning och avsluta med fyra snoa runt medsols.

Takt 9-12
Tag ytterhänder (kavaljer vänster, dam höger). På två steg går dam medsols under armarna, sedan går kavaljer på två steg motsols under armarna. Byt till valsfattning. Fortsätt fram med två fotombytessteg.

Takt 13-16
Med hambofattning dansar paren sedan sex snoasteg medsols runt och avsluta med två gångsteg fram och enkel handfattning.


Dansen upprepas