JUBILEUMSHAMBO 1993

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Ulla och Kennet Andersson
Fattningar Enkel handfattning, fattning i omdansningen se beskrivningen nedan.
Steg Dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg, trampsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning med löst hängande armar.

Lediga händer löst hängande i hela dansen.Takt 1-8
Kavaljer dansar vänster dalsteg, dam höger dalsteg (1). Därefter dansar kavaljer höger dalsteg medan damen svänger motsols på tre steg, (vänster - höger - vänster) under kavaljers högra arm (2).
På tre steg och klapp på första steget dansar man framåt (kavaljer vänster - höger - vänster, dam höger - vänster - höger) (3), fortsätter med hamboomdansning (4-7). Utdansning med tre steg ett varv ifrån varandra (kavaljer höger - vänster - höger, dam vänster - höger - vänster) (8).

Takt 9-16
Vända mot varandra med hängande ytterarmar dansas ett sidsteg (kavaljer vänster - höger, dam höger - vänster) (1).
Upprepas en gång (2).
Ett varv ifrån varandra med tre steg (kavaljer vänster - höger - vänster, dam höger - vänster - höger) (3). Kavaljer bugar och damen niger (4).
Hamboomdansning (5-8).

Takt 17-24
Med enkel handfattning och hängande ytterarmar dansar kavaljer tre trampsteg något till vänster (vänster - höger - vänster), dam dansar tre trampsteg något till höger (höger - vänster - höger) (1).
Platsbyte sker genom att dam dansar tre steg till vänster, framför kavaljeren (vänster - höger - vänster), kavaljer dansar tre steg något åt höger (höger - vänster - höger) (2).
O. B. S. Damen vänder mot kavaljer på sitt sista steg (taktdel 3).
Kavaljer väntar på vänster fot under taktdel 1-2 och på taktdel 3 börjar kavaljer damens hamboomdansningssteg på höger fot, damen dansar in med kavaljerens hamboomdansningssteg (3). Fortsätt med omdansning (4-8).
Fattning i omdansningen: Damen tar kavaljerfattning, kavaljeren tar damfattning.

De tre ovan beskrivna turerna dansas i nämd ordning tills musiken slutar.Dansen komponerad som ett tävlingsbidrag till VUR:s 70-års jubileum 1993.