JUGO eller ROUMANIAN HORA

Danstyp
Ursprungsland Rumänien
Musik Jugo (Juego) 
Koreografi
Fattningar Se utgångsställning
Steg Gångsteg, tåstöd, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring med kedjefattning framför kroppen och halvt vända åt höger

Både dam och kavaljer börjar med höger fot

 

Tur 1 Tre gångsteg åt höger (höger - vänster - höger) (1-3)
vänd ett halvt var åt vänster (snurra på höger fot), vänster tåstöd intill höger (-4)
Upprepas sju gånger växelvis vänster och höger (inalles åtta gånger)
 
Tur 2 Vända mot mitten, långsamt steg till höger på höger fot (1-2)
vänster fot intill (3-4)
tåstuds med höger fot framåt (-5)
utåt (diagonalt) (-6)
höger fot intill vänster (-7)
paus (8)
Upprepas tre gånger (inalles fyra gånger)
 
Tur 3 Förflyttning åt höger. Hoppa på höger fot åt höger (-1)
hopp på vänster med bensvängning bakom (-2)
Upprepas femton gånger

Dansen upprepas

 

Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran" 5:e upplagan