JULLES SNOA eller JULLERULLEN

 

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Den Frilynde med Ludgo-Pelle
Koreografi Sven-Erik Juhlin
Fattningar Dubbel handfattning ("butterfly"), enkel handfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, sidosteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

 

Tur 1 Takt 1
Släpp bakre händerna och på ett fotombytessteg i dansriktningen vänder man ett halvt varv var för sig (dam motsols, kavaljer medsols). (Paret står nu rygg mot rygg, "butterfly")

Takt 2
Ett fotombytessteg i dansriktningen och fortsätt vända ett halvt varv var för sig till utgångsställningen (dam motsols, kavaljer medsols, "butterfly")

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-8
Snoafattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17-18
Snoafattning, fyra sidsteg i dansriktningen

Takt 19-20
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

 

Tur 3 Takt 25-26
Enkel handfattning, tre gångsteg + markering på sista taktdelen, i dansriktningen

Takt 27-28
Bibehållen handfattning, upprepa takt 25-26 mot dansriktningen

Takt 29-30
Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 31-32
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 33-48
Upprepa takt 1-16 (tur 1)

Takt 49-56
Upprepa takt 17-24 (tur 2)

Takt 57-64
Upprepa takt 25-32 (tur 3)

Takt 65-80
Upprepa takt 1-16 (tur 1)

Takt 81-86
Upprepa takt 25-30

 

Avslutning Takt 87-88
Enkel handfattning, tre gångsteg + komplimang på sista taktdelen, i dansriktningen