JUST BECAUSE MIXER eller TRÖTTERS POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka (pariserpolka)
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, tåmarkering, polkasteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Tre gångsteg + tåmarkering, i dansriktningen

Takt 3-4
Tre gångsteg + tåmarkering baklänges, mot dansriktningen (paret backar)

Takt 5-6
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols) + klapp i egna händer på sista taktdelen

Takt 7-8
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols) + klapp i egna händer på sista taktdelen

Takt 9-10
Valsfattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 11-12
Valsfattning, fyra gångsteg i sidled, i dansriktningen enligt följande: sida - bakom - sida - framför (kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot)

Takt 13-14
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg

Takt 15-16
Enkel handfattning
Dam: Två gångsteg, ett varv runt motsols under kavaljers högra arm + två gångsteg i dansriktningen, till ny kavaljer framför
Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen tillsammans med damen + två gångsteg "på stället" och inväntar ny dam bakifrån

Dansen börjar om


Se även  Skanörs blandning - I Miss My Swiss