KAGGES SNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Jentene på Tur, Vetlanda Dragspelsklubb 25 år
Koreografi Karl Karlsson
Fattningar Enkel midjefattning, snoafattning, enkel handfattning, valsfattning,
Steg Gångsteg, snoasteg, klack- och tåsteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTur 1 Takt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 3-8
Snoafattning, omdansning medsols, tolv snoasteg (sex varv)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17-18
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 19-24
Valsfattning, omdansning medsols, tolv snoasteg (sex varv)

Takt 25-26
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg medsols runt under damens högra arm
Dam: Fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 27-32
Valsfattning, omdansning medsols, tolv snoasteg (sex varv)

 

Tur 3 Takt 33-36
Enkel midjefattning, vända i dansriktningen
Ett klack- och tåsteg med ytterfot + ett fotombytessteg i dansriktningen
Ett klack- och tåsteg med innerfot + ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 37-40
Snoafattning, omdansning medsols, åtta snoasteg (fyra varv)

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

 

Tur 4
("vanlig" pariserpolka)
Takt 49-50
Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 51-52
Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 53-54
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen.

Takt 55-56
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Takt 57-64
Upprepa takt 49-56


Dansen börjar om