KALLEBÄCKS RUNDAN

 
Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik ”Stintans hambo”  med Jannes kvartett
Koreografi Gullevi och Bo Zederin  november 2009
Fattningar Dubbel handfattning, korsfattning rygg, enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, valssteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis med dubbel handfattning – damen med ryggen i dansriktningen
       
Tur 1
(takt 1-16)
Två dalsteg, klapp i egna händer, klapp varandras höger, egna, varandras vänster, två klapp egna händer – höger armkrok fyra valssteg medsols ett varv runt.
Två dalsteg, klappturen upprepas - därefter med vänster armkrok fyra valssteg motsols ett varv runt. På fjärde valssteget vrider man upp parvis vända i dansriktningen
 
Tur 2
(takt 17-32)
Med enkel handfattning två öppna vals i dansriktningen – parisersväng på två valssteg
Med dubbel handfattning fyra valssteg ett varv medsols. På fjärde valssteget vänder man upp så damen står vänd i dansriktningen, kavaljer mot dansriktningen
På ett tresteg möter man ny partner och gör tre hambo omdansningar - därefter fyra aviga vals. På fjärde valssteget går man upp på stor ring.
 
Tur 3
(takt 33-48)
På stor ring dansar man fyra valssteg åt höger – vänder och dansar fyra valssteg åt vänster
Två valssteg inåt – två valssteg ut.  Släpp handfattningen
Damen dansar på två valssteg framför kavaljer till höger in i innerring – fortsätter på två valssteg ut i ytterring fram till nästa kavaljer där man tar enkel handfattning
Kavaljer gör sina valssteg på stället – på fjärde valssteget vrider han upp i dansriktningen
 

Tur 2 upprepas
 

Tur 3 upprepas
 

Tur 2 upprepas – avslutas med att gå upp i utgångsställning
 

Dansen avslutas med tur 1
 

Dansen tillägnad vår dansledare på 65-årsdagen och nyligen inflyttad till Kallebäck i Göteborg
Inklistrad som jag fått den från koreografen / TB

2010 03 31