KALMARPOLKA (Kalmardansen)

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Korsfattning framför, dubbel handfattning med handflatorna mot varandra, valsfattning
Steg Gångsteg, sidgaloppsteg, polkasteg eller snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med korsfattning framför.Takt 1-4
Tre gångsteg i dansriktningen + tåmarkering framåt på fjärde steget.
Tre gångsteg bakåt mot dansriktningen + tåmarkering bakåt på fjärde steget.

Takt 5-8
Kavaljerens steg: Fyra gångsteg in mot mitten + handklapp på fjärde steget. Vänder motsols och går fyra gångsteg mot damen till höger.
Damens steg: Fyra gångsteg snett utåt + handklapp på fjärde steget, går sedan fyra gångsteg mot kavaljeren till höger.

Takt 9-12
Dubbel handfattning med handflatorna mot varandra, fyra sidgaloppsteg i dansriktningen. Upprepas en gång mot dansriktningen.

Takt 13-16
Omdansning med fyra polkasteg eller åtta snoasteg.


Dansen upprepas.


Upptecknad omkring 1912 i Oskarshamn av en spelman vid namn Otto eller Oskar Mikelson
Note: Det finns flera varianter av denna dans.