KANADA POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Polkasteg, sidsteg, trampsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer vänd i dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningenTur 1 Takt 1-8
Två polkasteg i dansriktningen, kavaljer och dam vänder ett halvt varv medsols och fortsätter med två polkasteg i dansriktningen, nu har kavaljer ryggen i dansriktningen.
Upprepa hela turen mot dansriktningen.

Tur 2 Takt 9-16
Dubbel handfattning, sida - bakom - sida kick över (höger fot över vänster) i dansriktningen, sida- bakom - sida - kick över mot dansriktningen. Klack tå klack, två långsamma trampsteg på stället.
Upprepa hela turen


Dansen börjar om.