KARLSKRONA MIXER

Danstyp Polka (pariserpolka)
Ursprungsland Sverige
Musik Farsans marsch (Lars Karlsson)
Koreografi Birgitta Linnersjö, Hamboringen
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, varsoviennefattning, valsfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, fotombytessteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen


 

Enkel handfattning

1   Fyra steg i dansriktningen  
2   En parisersväng på fyra steg  
    1-2 upprepas (stanna mitt emot varandra, kavaljer med ryggen mot mitten)  
     
Dubbel handfattning
 
3   Två sidsteg i dansriktningen  
4   Två sidsteg mot dansriktningen  
     
Ingen fattning
 
5   Do-si-do med egen på fyra steg  
6   Dam fram till nästa kavaljer på fyra steg, kavaljer tar sina fyra steg på stället  
     
1-6 upprepas
 
     
Varsoviennefattning
 
7   Två hälutvridningar  
8   Två fotombytessteg i dansriktningen med början på ytterfot  
9   Vänd ett halvt varv ut från ringen på fyra steg (behåll fattningen) medsols  
10   Två fotombytessteg mot dansriktningen  
11   Vänd tillbaka ut från ringen på fyra steg (behåll fattningen) medsols  
     
Valsfattning
 
12   Sex polkasteg medsols runt med valsfattning  
13   Dam fram till nästa kavaljer på fyra steg  
     
8-13 upprepas
 
       
    Dansen går om från början