KÄR VALS

Danstyp Vals (Bytesdans)
Ursprungsland Sverige
Musik Kär vals, Rose-Maries orkester eller annan lugn vals.
Koreografi Bertil och Ingela Kervall
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, enkel midjefattning framför, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, vända inåt ringen (jfr familjevals)Del 1 Takt 1-2
Kavaljer ett valssteg åt vänster.
Dam ett valssteg åt höger.
Komplimang.
Kavaljer ett valssteg åt höger.
Dam ett valssteg åt vänster.
Komplimang.

Takt 3-4
Kavaljer flyttar över sin vänstra dam till höger sida, två valssteg, dubbel handfattning.

Takt 5-6
Upprepa takt 1-2

Takt 7-8
Kavaljer vänder sig tre fjärdedels varv motsols med två valssteg
Dam vänder sig ett fjärdedels varv medsols med två valssteg (kavaljer står vid sidan om sin vänstra dam, dam står vid sidan om sin högra kavaljer = alla står nu parvis i dansriktningen med enkel handfattning).

Takt 9-10
Enkel handfattning, ett valssteg snett framåt från varandra, ett valssteg snett framåt mot varandra.

Takt 11-12
Kavaljer framåt med två valssteg medan dam med två valssteg snurrar ett halvt varv medsols under kavaljers högra arm. (Dam nu vänd mot dansriktningen).

Takt 13-16
Båda fattar med höger hand om partnerns midja, kavaljer ledig hand i sidan, dam ledig hand i kjolen.
Båda går nu drygt ett halvt varv medsols med tre små valssteg. Kavaljer går på det fjärde steget mot dansriktningen och möter dam bakom. Dam går på det fjärde steget i dansriktningen och möter kavaljer framför.

Takt 17-20
Båda fattar med vänster hand om partnerns midja, kavaljer ledig hand i sidan, dam ledig hand i kjolen.
Båda går nu drygt ett halvt varv motsols med tre små valssteg. Kavaljer går på det fjärde steget i dansriktningen och möter dam framför. Dam går på det fjärde steget mot dansriktningen och möter kavaljer bakom.

Takt 21-22
Kavaljer möter nu föregående dam. Kavaljers högra hand i damens högra hand. Kavaljer två valssteg framåt i dansriktningen medan dam med två valssteg snurrar ett varv medsols under kavaljers högra arm.

Takt 23-24
Enkel handfattning, ett valssteg snett framåt från varandra,
ett valssteg snett framåt mot varandra.

Takt 25-32
Valsfattning, åtta valssteg fyra varv medsols runt.

Del 2 Takt 33-34
Enkel handfattning, ett valssteg snett framåt från varandra, ett valssteg snett framåt mot varandra

Takt 35-36
Vänd ett halvt varv (mot varandra). "Omvänd" enkel handfattning (kavaljer vänster, dam höger). Två valssteg baklänges i dansriktningen.

Takt 37-40
Bibehållen fattning. Byt sida, dam går medsols in under kavaljers vänstra arm med två valssteg, kavaljer vänder tre fjärdedels varv motsols med två valssteg. (Båda står nu mitt emot varandra, dam med ryggen inåt ringens mitt).
Upprepas (kavaljer står nu med ryggen inåt ringens mitt).

Takt 41-48
Valsfattning, åtta valssteg fyra varv motsols runt.

Takt 49-52
Upprepa takt 33-36.

Takt 53-56
Bibehållen fattning. Byt sida, kavaljer går motsols in under damens högra arm med två valssteg, dam vänder tre fjärdedels varv medsols med två valssteg. (Båda står nu mitt emot varandra, dam med ryggen inåt ringens mitt).
Upprepas (kavaljer står nu med ryggen inåt ringens mitt).

Takt 57-64
Valsfattning, åtta valssteg fyra varv medsols runt.


Dansen upprepas
Används originalmusiken dansas den tre omgångar. Sista omgången dansas sex valssteg tre varv medsols runt = takt 57-62. På takt 63-64 går dam under kavaljers vänstra hand med två valssteg medan kavaljer dansar två valssteg på stället. Dansen avslutas med komplimang.


Text och musik till Kär vals: Ola Gustavsson.
Rose-Maries orkester överlämnade Kär vals på Bertils 50-årsfest
971122-23. Dansen påbörjades två dagar senare på Madeira och blev klar i januari 1998. BIK 980221.