KASKAD

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Snabb polka
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1997
Fattningar Hambofattning, dubbel handfattning
Steg Polkasteg, tåstuds, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ringTakt 1-4
Ett polkasteg från varandra + två tåstuds med innerfoten och två handklapp.
Lika tillbaka men tåstuds med ytterfoten.

Takt 5-8
Två polka runt medsols med hambofattning + fyra steg runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols).

Takt 9-16
Dubbel handfattning vända mot varandra, fyra sidsteg i dansriktningen (sida, bakom, sida framför) + fyra polkasteg runt ett varv medsols med svängande armar (=armarna förs isär - ihop - isär - ihop).
Avsluta med fyra sidsteg (sida, bakom, sida, framför).