KEJSARENS TANGO

Danstyp Tango
Ursprungsland Sverige
Musik Tango (Jaquita)
Koreografi Lena och Per-Ove Wallberg, Vändelsö gammeldansgille
Fattningar Valsfattning (i hela dansen)
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg, sidosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, sida vid sida (gärna kind mot kind)Tur 1 Två polkasteg i dansriktningen, fyra snoasteg runt (två varv)
Upprepas en gång

Tur 2 Två sidosteg in mot mitten, två sidosteg utåt.
Vänd mot varandra med sidan i dansriktningen och "vagga"
Dam: Höger - vänster - höger - vänster - höger.
Kavaljer: Vänster - höger - vänster - höger - vänster.

Tur 3 I dansriktningen, två snoasteg runt (ett varv) (kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot) direkt därpå tre långa gångsteg (på tangovis).
Ett steg framåt mot dansriktningen (Kavaljer höger fot, dam vänster fot).
Ett polkasteg runt och ett steg bakåt (kavaljer höger fot, dam vänster fot).

Dansen börjar om.