KEJSARINNANS TANGO

Danstyp Tango
Ursprungsland
Musik Tango
Koreografi H. A. Clifton
Fattningar Valsfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med valsfattning, damen med ryggen i dansriktningenTakt 1-4
Två gångsteg i dansriktningen (bakåt för damen).
Två gångsteg mot dansriktningen (bakåt för kavaljeren).
Två fotombytessteg i dansriktningen (bakåt för damen).

Takt 5-8
Vänd mot mitten, två gångsteg och ett fotombytessteg.
Vänd utåt, två gångsteg och ett fotombytessteg.

Takt 9-10
Båda vända i dansriktningen, två gångsteg samt två snoasteg runt.

Takt 11-16
Båda vända i dansriktningen, tre gångsteg, vänd ett halvt varv mot varandra och sätt ner, (för kavaljeren, höger fot, och för damen, vänster fot).
Upprepa mot dansriktningen, därefter två polkasteg runt.

Dansen upprepas


Dansen nedtecknad av L. Lundin
Note: Det finns flera varianter av denna dans.

 

Större bild - klicka
Figur 1

Större bild - klicka
Figur 2

Större bild - klicka
Figur 3

Större bild - klicka
Figur 4

Dansens originaltitel - ROYAL EMPRESS TANGO

I boken Seqence Dancing beskriver Michael Gwynne en dans kallad Royal Empress Tango (RET). Engelskans "empress" betyder som bekant "kejsarinna", och plockar man bort "tangostuket" i beskrivningen av RET, så blir det kvar Kejsarinnans Tango (KT) ungefär som ovan. Som jämförelse kan nämnas att Gwynnes använder 12 sidor för att förklara RET.

RET passar kanhända inte så bra på en gammaldansbana, utan är avsedd för ball room eller tävling. T. ex, inleds RET med 6 takters "introduktion", en typisk tävlingsöppning, som sägs vara "An attractive ' lead in' for compettition dancer and ..." RET vann pris som bästa tango i London 1922, således i europeiska tangons ungdom, och det är H. A. Clifton som har gjort den. Den engelska beskrivningen har samma taktindelning som KT (16 takter i 2/4), men delas in i 6 sektioner mot KT's 4, men det är endast en praktisk grej.

Mera markanta skillnader mellan dansutförandet är följande:

Sektion 1 omfattar takt 1-4.  I RET niger man markant (pilé) vid vändningen av rörelseriktningen, dvs. slutet av takt 1, och mindre i slutet av takt 2 (relax the knee and straighten again). Vidare dansar man fotombytessteg (chassés) kurvad. Detta framgår av figur 1.

Sektion 2 omfattar takt 5-8 och betecknas "The Promenades", som är en standardvariant i ball room tango. Som i KT handlar det i RET om två gång- och ett fotombytessteg inåt, figur 2, och samma utåt. Skillnaden är promenadställningen.
RET-dansarna rör sig höft mot höft och halvt vämda mot varandra (med ca. 90 graders vinkel mellan sig). Stegen inåt blir då närmast sidsteg i stället för de mera öppna "schottisstegen" som används i KT. Motsvarande gäller utåt "contra promenade position"

Sektion 3 omfattar takt 9-10 och som det framgår av figur 3, handlar det om två gångsteg och 3/4 varv snoa. Åter startar man i promenadställning

Sektion 4 omfattar takt 11-12 där man i RET framgent har promenadställning. Paret går två steg och "pekar" med ytterfotens tå i golvet, tåmarkeringen motsvarar steg tre i KT, varefter man vänder inåt. I RET beskrivs rörelsen detaljerat, men det är inget att bry sig med för KT.

Sektion 5 omfattar takt 13-14 som är en upprepning av takt 11-12 fast mot dansriktningen och med samma detaljer.

Sektion 6 omfattar takt 15-16 och kallas Rotary Chassé. Det är således två polkasteg med vändning där kavaljeren vänder lite mindre än ett varv och damen ungefär 5/8 varv.


Jag dansar gärna, och jag är mycket road av att försöka tillämpa "promenadställningen" när jag dansar tango. Ser du någon som "åmar sig" på gammaldansbanan, så kan det vara mig eller en likasinnad.

Vänliga danshälsningar från   Hans Hanssen