KENTUCKY HOME

Danstyp
Ursprungsland USA
Musik Carry Me Back To Old Virginia
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Fotombytessteg, sidsteg, gångsteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTakt 1
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 2
Valsfattning, vända mot varandra, ytterfot ett steg åt sidan, i dansriktningen (kavaljers vänster, dams höger), innerfot intill (kavaljers höger, dams vänster) - ytterfot ett steg åt sidan, i dansriktningen + två steg på stället. (Rytmen är: lång - lång - kort - kort - kort)

Takt 3
Valsfattning, vända mot varandra, ett steg mot ringens mitt (kavaljer höger fot bakåt, dam vänster fot framåt), kroppen lutas samtidigt något mot ringens mitt
Ett steg tillbaka, från ringens mitt (kavaljer vänster fot framåt, dam höger fot bakåt. Rytmen är: lång - lång) + ett bayousteg mot dansriktningen

Takt 4
Valsfattning, omdansning medsols, två fotombytessteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4, men sluta med enkel handfattning vända i dansriktningen

Takt 9
Vänd ett halvt varv från varandra (kavaljer motsols, dam medsols) på två långsamma gångsteg och tag "omvänd" enkel handfattning (paret har nu ryggen i dansriktningen), ett fotombytessteg baklänges, i dansriktningen

Takt 10
På två gångsteg (börja baklänges) vänder paret ett halvt varv, mot varandra (kavaljer motsols, dam medsols) och tag "rättvänd" enkel handfattning, ett fotombytessteg framåt, i dansriktningen

Takt 11-12
Upprepa takt 9-10

Takt 13-14
Ingen fattning, fyra fotombytessteg i en cirkel, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols) och tag valsfattning

Takt 15
Valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, fyra sidsteg i dansriktningen enligt följande: Sida - bakom - sida - framför

Takt 16
Valsfattning, omdansning medsols, två fotombytessteg


Dansen börjar om