KICKAPO

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Särskilt beskrivna steg, gångsteg, sidsteg, sparksteg, Two-Step
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, damen mitt emot kavaljeren

 

1 Kavaljeren tar fyra steg åt vänster, vänster - höger i kors framför - vänster - höger intill.
Därefter två sidsteg åt vänster. Stegen blir omvända för damen.
 
Kavaljerens vänstra arm och damens högra arm fälls in.
 
Upprepa stegen från början i motsatt riktning, kavaljeren åt höger, damen åt vänster.
 
2 Damen går under kavaljerens vänstra arm (fyra steg runt medsols) medan kavaljeren står stilla.
Två sidsteg i dansriktningen med bibehållen fattning
 
Kavaljeren går under damens högra arm (fyra steg runt medsols) medan damen står stilla.
Två sidsteg i dansriktningen med bibehållen fattning
 
3 Vänd mot varandra (utan fattning)
fyra sparksteg följda av en omsvängning på plats (fyra steg - kavaljeren motsols, damen medsols)

Upprepas
 

4 En repris Two-Step
 
Se beskrivning Two-Step