KLAPP-POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Polkasteg
Utgångsställning Särskilt beskrivet nedan

 

A Takt 1-8
Dansen börjar med att en eller två kavaljerer går fram mot sittande damer och klappar i händerna, klappningen besvaras med att de uppbjudna damerna reser sig och deltager i klappningen

 

B Takt 9-16
Med valsfattning dansas parvis polka
Paren skiljs åt, kavaljeren bjuder upp en ny dam och damen bjuder upp en ny kavaljer på samma sätt som beskrivits under A. Efter varje omgång ökas antalet dansande