KLEINE-SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Armkrok, valsfattning
Steg Hoppsteg, schottissteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra, händerna i sidan, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt.Tur 1 A Takt 1-4
Fyra hoppsteg från varandra.

Takt 5
Ett hoppsteg mot varandra samt handklapp.

Takt 6-8
Omdansning med tre hoppsteg, ett varv medsols samt höger armkrok.

Takt 9-12
Upprepa takt 1-4.

Takt 13
Ett hoppsteg mot varandra samt handklapp.

Takt 14-16
Omdansning med tre hoppsteg, ett varv motsols samt vänster armkrok

Tur 1 B Takt 17-24
Valsfattning, dam med ryggen i dansriktningen. Ett schottissteg inåt ringens mitt och ett schottissteg utåt, därefter omdansning med fyra hoppsteg medsols.

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24


Beskrivning hämtad ur "Dans över gränserna"