KNIPMIXER

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Chug, Chug. S.P.23203 b. Verlag Walter Kögler
Koreografi
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning (höger i höger)
Steg Gångsteg, tåstöd
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända mot ringens mitt

Både dam och kavaljer börjar på höger fot

Takt 1-2
Höger steg framåt mot ringens mitt, vänster tåstöd intill höger (ryggen böjes något bakåt)
Vänster steg bakåt, höger tåstöd intill (ryggen böjes något framåt)

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-6
Fyra gångsteg mot ringens mitt (börja med höger fot)

Takt 7-8
Fyra gångsteg bakåt tillbaka till plats (börja med höger fot)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8, men vänd mot varandra på sista taktdelen (dam med ryggen i dansriktningen)

Takt 17-20
Enkel handfattning med höger i höger, åtta gångsteg ett varv medsols runt. Släpp fattningen

Takt 21-24
Kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningen
Do-si-do med partnern bortom egen (kavaljer förflyttar sig alltså i dansriktningen, dam mot dansriktningen)

Takt 25-28
Upprepa takt 17-20 med den nya partnern

Takt 29-32
Upprepa takt 21-24 med ytterligare ny partner

Alla vänder sig därefter mot ringens mitt och tar åter ringfattning

Dansen börjar om


Se även Knips mixer