KNÖDELDRAHNER

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Springsteg, stampsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning?Takt 1-4
Tolv springsteg framåt i dansriktningen med markering på första taktdelen (vart tredje steg) varefter dam och kavaljer vänder mot varandra helt om utan att släppa fattningen.

Takt 5-8
Tolv springsteg baklänges i dansriktningen som ovan. Dam och kavaljer vänder tillbaka mot varandra helt om.

Takt 9-10
Sex springsteg medsols runt (kavaljer framåt, dam bakåt) varefter paret vänder mot varandra helt om.

Takt 11-12
Sex springsteg medsols runt (kavaljer bakåt, dam framåt) varefter paret vänder mot varandra, kavaljer avpassar omdansningen så att damen till slut står utvändigt.

Takt 13-14
Vänster handfattning släpps och dam dansar två varv medsols runt under kavaljers upplyfta högerhand på sex springsteg.

Takt 15-16
Kavaljer dansar ett varv motsols runt på tre springsteg (under högerhänderna).
Kavaljer gör två stampsteg, paret vänder framåt i dansriktningen (utgångsställning).


Dansen börjar om från början.