KNUTTES SNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa
Koreografi Torsten Andersson, Björsäter, Östergötland
Fattningar Dubbel handfattning, vänster i vänster, snoafattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, dam med ryggen i dansriktningenTakt 1
Ett fotombytessteg (i sidled) mot ringens mitt

Takt 2
Ett fotombytessteg (i sidled) från ringens mitt (tillbaka)

Takt 3-4
Släpp fattningen
Kavaljer: Fyra korta gångsteg i dansriktningen, till nästa dam
Dam: Fyra korta gångsteg mot dansriktningen, till nästa kavaljer

Takt 5-8
Snoafattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Takt 9
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, dam med ryggen från ringens mitt
Ett fotombytessteg (i sidled) i dansriktningen

Takt 10
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, dam med ryggen från ringens mitt
Ett fotombytessteg (i sidled) mot dansriktningen

Takt 11-12
Kedja, vänster i vänster, två gångsteg till "nr 1", förbi och två gångsteg till "nr 2" (egen räknas inte. Kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen)

Takt 13-16
Snoafattning, omdansning medsols, åtta snoasteg


Dansen börjar om