KNYCKET

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Knycket med Rose-Maries orkester från deras CD "Sockerpillret"
Koreografi Tom Backman, i mars 1998
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Tresteg, snurrebocksteg, dalsteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Fyra tresteg med lätt markering på första taktdelen i varje steg
Hambofattning, fyra snurrebockomdansningssteg

Tur 2 Takt 9-16
Enkel handfattning,
två tresteg med lätt markering på första taktdelen i varje steg
Två dalsteg
Ett tresteg (indansning)
Hambofattning, två hamboomdansningssteg
Enkel handfattning, ett tresteg (upplösning)

Dansen upprepasMusik till Knycket: Ola Gustavsson