KOCKUM-POLKA

 

Danstyp Polka
Ursprungsland Schweiz - Sverige
Musik Alla Flora Polka
Koreografi Birger Jörgensen
Fattningar Se beskrivning nedan 
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

 

Takt Del A 1
1 Ett polkasteg i dansriktningen (kavaljer börjar med vänster, dam med höger)
2 Kavaljer tar ett steg fram på höger fot i kors framför vänster och tillbaka på vänster (dam korsar vänster framför höger - tillbaka på höger)
3-4 Som takt 1-2 fast åt motsatt håll och med motsatt fot
5-8 Omdansning tre varv medsols på "polkasteg-gå-polkasteg-gå-gå-gå"
9-16 Takt 1-8 upprepas

 

Del A 2 (Vända mot varandra med enkel handfattning)
1 Ett fotombytessteg åt sidan i dansriktningen (kavaljer vänster, dam höger)
2 Kavaljer går två gångsteg mot dansriktningen och för dam ett varv motsols under höger arm
3 Ett fotombytessteg åt sidan mot dansriktningen (kavaljer höger, dam vänster)
4 Kavaljer går två gångsteg i dansriktningen och för dam ett varv medsols under höger arm
5-7 Tre fotombytessteg framåt i dansriktningen med enkel handfattning
8 Vändning mot varandra på två stampsteg - byt handfattning
9-16 Takt 1-8 upprepas fast med motsatt fot åt motsatt håll

 

Del A 1 + A 2 upprepas

 

Del B (Vända mot varandra med korsade händer - höger över)
1-2 Dam snurrar ett varv medsols under upplyfta armar på fyra gångsteg
3-4 Kavaljer snurrar ett varv motsols under upplyfta armar på fyra gångsteg
5-6 Ett fotombytessteg åt sidan i dansriktningen och ett mot dansriktningen
7-8 På fyra gångsteg omdansas ett halv varv medsols
9-16 Takt 1-8 upprepas fast kavaljer står ute och dam står inne
17-32 Takt 1-16 upprepas

 

Del A 1 + A 2 upprepas

 

Mellanspel (Parvis vända mot varandra utan fattning)
1-2 Kavaljer snurrar ett varv motsols inåt på fyra gångsteg (börjar på vänster)
3-4 Dam snurrar ett varv medsols utåt på fyra gångsteg (börjar på höger)
5-6 Två gångsteg mot varandra + två stampsteg - enkel handfattning
7-9 Sex gångsteg framåt i dansriktningen och valsfattning intages

 

Del C (Valsfattning)
1-2 Omdansning ett halvt varv medsols på två polkasteg
3-4 Var för sig runt mot dansriktningen (kavaljer motsols, dam medsols) på fyra gångsteg
5-8 Som takt 1-4 fast omdansning mot dansriktningen och snurr i dansriktningen
9-10 Med enkel handfattning dansas två växelsteg framåt i dansriktningen
11 Var för sig runt på ett fotombytessteg (kavaljer motsols, dam medsols)
12 Två stamp på stället (nu vända mot dansriktningen med motsatt handfattning)
13-16 Som takt 9-12 fast med motsatt fot mot dansriktningen och motsatt håll runt
17-24 Takt 1-8 upprepas
25-28 Omdansning två varv medsols på fyra polkasteg med valsfattning
29-30 Omdansning två varv medsols på fyra snoasteg
31-32 Fyra gångsteg framåt i dansriktningen med schottisfattning

 

Del C upprepas

 

Ovanstående är en exakt avskrift från originalbeskrivningen