KÖKSPOLKA

 

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka (eller kökspolka)
Koreografi Siv Karlsson och Gunnar Persson (på köksgolvet), Karlstad
Fattningar Enkel handfattning, sluten fattning (snoafattning)
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, ingen fattning, paret vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mittTur 1 Takt 1-2
Byt plats med snurr ett halvt varv motsols på tre gångsteg, markera på fjärde

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 tillbaka till egen plats

Takt 5-6
Enkel handfattning, två polkasteg i dansriktningen

Takt 7-8
Sluten fattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-18
Ingen fattning, fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 19-20
Upprepa takt 17-18

Takt 21-24
Upprepa takt 5-8

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

 

Tur 3 Takt 33-34
Enkel handfattning, tre gångsteg i dansriktningen + markering på fjärde

Takt 35-36
Upprepa takt 33-34

Takt 37-40
Upprepa takt 5-8

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40


Dansen börjar om