KÖKSVALS FRÅN FOGDARP

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals t.ex. Rosa på bal.
Koreografi Gyadansare, Stehag, Skåne.
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, ledig hand i sidanTakt 1-4
Snett framåt från varandra (1)
Snett framåt mot varandra (2)
Kavaljer ett varv motsols, dam ett varv medsols. (3-4)

Takt 5-8
Snett framåt från varandra (5)
Snett framåt mot varandra (6)
Vänd utåt från varandra (stå nu rygg mot rygg med händerna i sidan) (7)
Sidledes framåt i dansriktningen (8)

Takt 9-12
Sidledes bakåt i dansriktningen (9)
Sidledes framåt i dansriktningen (10)
Kavaljer vänder sig medsols bakåt i dansriktningen
Dam sidledes bakåt i dansriktningen (fortfar i samma läge) (11)
Kavaljer fortsätter vändningen bakåt i dansriktningen mot dam bakom. Dam vänder sig medsols framåt i dansriktningen mot kavaljer framför (12)

Takt 13-16
Vals runt med valsfattning (13-16)


Nedtecknad av I o B Kervall 970503