KOLSTA'HAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri hambo, lugn vals eller springdans
Koreografi Conney Åcerclinth, Hovmantorp 0478-41429, 11 mars 1998.
Fattningar Enkel handfattning, tät liksidig fattning, hög polskefattning, valsfattning
Steg Valssteg, frykdalssteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Två valssteg öppet i dansriktningen för båda.
Kavaljer: Två valssteg bakåt, framför dam utåt ytterring.
Ett valssteg i sida bakåt mot dansriktningen, vrider upp och front i dansriktningen.

Dam: Två valssteg lite kortare med front utåt mot ytterring.
Ett kort valssteg i dansriktningen och vänder med front i dansriktningen.
Så att dam och kavaljer möts sida vid sida och tar valsfattning.
Kavaljer till höger om damen.

Tre fryksdalssteg i dansriktningen. Kavaljer alltså till höger om dam.
Ett valssteg där paren byter sida, kavaljer bakom dam med bibehållen fattning.
Dam vrider med ett varv medsols.
Beredda att börja hamboomdansning.
Sju hamboomdansning med hög polskefattning.

Tur 2 Liksidig fattning.
Två valssteg i dansriktningen, dam bakåt. Vänder så att kavaljer har rygg i dansriktningen.
Två valssteg i dansriktningen, kavaljer bakåt.
Fyra vals runt medsols

Upprepa tur 2


Dansen från början.
 
Se även Conneys egen beskrivning av Kolsta'hambo