KÖPENHAMNSVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Wonderful Copenhagen
Koreografi Viola och Lennart Orbelin, Kinna
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, ledig hand löst hängande


AVDELNING 1
Tur 1 Takt 1-4
Ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra
Två valssteg från varandra ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 2 Takt 5-8
Tur 1, takt 1-4 upprepas

Tur 3 A Takt 9-10
Enkel handfattning - kavaljer med sin vänstra hand i damens högra hand.
Damen dansar runt under sin högra arm, ett varv medsols på två valssteg
Kavaljeren dansar under tiden två valssteg i dansriktningen samtidigt som han balanserar damen under sin vänsterhand

Tur 3 B Takt 11-12
Kavaljeren dansar runt under sin vänstra hand, ett varv motsols på två valssteg
Damen dansar under tiden två valssteg i dansriktningen samtidigt som hon balanserar kavaljeren under sin högerhand

O.B.S. - Paret dansar här inte ett helt varv fullt ut utan noga räknat 3/4 varv och stannar så att kavaljeren har ryggen snett inåt ringen.

Tur 4 Takt 13-16
Valsfattning, omdansning med fyra valssteg medsols.


AVDELNING 2
Tur 1 Takt 17-24
Upprepa avdelning 1, tur 1-3 B, takt 1-12

Tur 2 Takt 25-28
Paret står mitt för varandra. Släpp valsfattningen och tag enkel handfattning
Med mindre förflyttning dansar paret ett halvt varv från varandra på två valssteg (kavaljer motsols, dam medsols. Paret står nu med ryggarna mot varandra)
Paret byter handfattning (kavaljer tar sin vänstra hand i damens högra hand) samt fortsätter vridningen med ytterligare ett halvt varv på två valssteg. (Paret står nu vända mot varandra igen)

Tur 3 Takt 29-32
Valsfattning, omdansning med fyra valssteg medsols.


Dansen komponerad efter en dansresa till Köpenhamn 1993