KÖREPOLSKA eller KÖRA

Danstyp Trestegsdans. Går bra att dansa i 2/4-dels takt (Polka) eller i 3/4-dels takt (Hambo, mazurka, vals)
Ursprungsland Sverige (Skåne)
Musik Snabb polka, hambo eller mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, hambofattning
Steg Gångsteg, polskesteg (snurrebocksteg)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningDel A
Valfritt antal gångsteg i dansriktningen

Del B
Hambofattning, omdansning medsols, polskesteg (snurrebocksteg) i valfritt antal takter (se Snurrebocken del A, omdansningssteg)

Dansen börjar om (om man vill) med valfritt antal takter gångsteg och polskesteg. Kan även dansas med omdansning i hela dansen.


Körepolska, eller Köra som den ofta kallas i dag, är en pardans från Skåne, upptecknad på 1920-talet av rektorskan Malin Holmström-Ingers från Åkarp i Skåne.

Dansas fortfarande flitigt (hösten 1998) i Skåne, bl. a. i Kristianstads Gammaldansgille. / Tom Backman