KOROBUSHKA - En liten ask

 

Danstyp
Ursprungsland Ryssland
Musik Kulkukauppias (är finska och betyder gårdsfarihandlaren) Rysk folksång
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, höger i höger
Steg Fotombytessteg, hoppsteg, gångsteg, tåstöd
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

 

Takt 1-2
Ett fotombytessteg + ett hopp utåt (kavaljer framåt med början på vänster fot, dam baklänges med början på höger fot)

Takt 3-4
Ett fotombytessteg + ett hopp inåt (kavaljer baklänges med början på höger fot, dam framåt med början på vänster fot)

Takt 5-6
Upprepa takt 1-2

Takt 7-8
Kavaljer:
Ett steg bakåt på höger fot, vänster tåstöd åt vänster, vänster fot sättes intill höger
Dam: Ett steg framåt på vänster fot, höger tåstöd åt höger, höger fot sättes intill vänster

Takt 9-10
Handfattningen släppes, båda dansar ett höger fotombytessteg i sidled, åt höger (från varandra) och svänger upp vänster fot framför höger

Takt 11-12
På motsvarande sätt åt vänster (tillbaka till partner) och tar höger i höger

Takt 13-14
Ett hoppsteg mot varandra på höger fot och ett hoppsteg från varandra på vänster fot

Takt 15-16
Platsbyte på tre gångsteg (vändning mot varandra. Kavaljer är nu i ytterring, dam i innerring)

Takt 17-24
Upprepa takt 9-16

Som bytesdans dansar kavaljer fram till nästa dam åt vänster på takt 10 (eller fram i dansriktningen på sista takten)