KOSTALEKSA EFTER ENHAGER

 

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik "Sol i fläggrande särk"...norsk.?
Koreografi Monica Skogman och Conney Åcerclinth 
Fattningar
Steg Gångsteg, schottissteg, "vaggsteg", snoasteg, tresteg
Utgångsställning

 

Tur 1

Vänta fyra takter eller börja direkt.
Fyra gångsteg runt varandra (Do-si-do).
Fyra gångsteg i två parisersnurrar framåt i dansriktningen.

 

Tur 2
Två schottissteg
Fyra snoa runt medsols
Vagga i och emot dansriktningen
Sex snoa runt medsols

 

Tur 3 Två gångsteg med midjefattning i dansriktningen
Ett trippande tresteg framåt i dansriktningen
Två gångsteg framåt i dansriktningen
Ett trippande tresteg framåt i dansriktningen
Åtta snoa runt medsols
Upprepa Tur 3 en (1) gång.

Upprepa från början men då görs Tur 1 två (2) gånger.

 

Dansen gjord på Dansutbytet i Kosta 000806 på "uppdrag" av Tore Enhager från Mälarhöjdens Dansgille.

Se även Conneys egen beskrivning KostaLeksa efter Enhager