KREUTZPOLKA MED VALS

Danstyp
Ursprungsland Österrike
Musik
Koreografi
Fattningar Korsfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning framförTur 1 Tre gångsteg i dansriktningen, markering med tån framåt på fjärde. Snabb vändning med bibehållen fattning.

Upprepa mot dansriktningen.

Sluta så att dam och kavaljer står vända mot varandra med fortsatt bibehållen fattning.

Tur 2 Ett sidsteg i dansriktningen, med andra fotens tå görs en lätt markering i kors framför.

Upprepas mot dansriktningen

Tur 3 Damen dansar på två steg under dam och kavaljers upplyftade armar, ett varv runt (medsols). Kavaljer upprepar samma sak (motsols)

Upprepas.

Tur 4 Parvis vals med valsfattning, två + sexton steg.

Se även Kreuzpolka