KREUZPOLKA

Danstyp Polka - vals
Ursprungsland Österrike
Musik Kreuzpolka
Koreografi
Fattningar Korsfattning, dubbel midjefattning
Steg Gångsteg, sidsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning framför (höger arm över vänster)Tur 1 Takt 1-2
Tre gångsteg i dansriktningen. Inre foten föres framför yttre men tyngdpunkten bibehålles på yttre foten
En hastig vändning på yttre foten ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols), bibehåll fattningen

Takt 3-4
Tre gångsteg mot dansriktningen (kavaljer börjar med höger, dam med vänster fot). Ytterfoten (kavaljers vänster, dams höger) föres framför innerfoten, tyngdpunkten fortfarande på innerfoten
En snabb vändning på innerfoten ett kvarts varv (kavaljer motsols, dam medsols) Paret står nu vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt), med bibehållen korsfattning

Takt 5
Ett steg åt sidan, i dansriktningen + innerfot (kavaljers höger, dams vänster) i kors över ytterfot och klacken sättes i golvet

Takt 6
Ett steg åt sidan, mot dansriktningen + ytterfot (kavaljers vänster, dams höger) i kors över innerfot och klacken sättes i golvet

Takt 7
De korsade armarna lyftes till huvudhöjd
Dam: Två gångsteg på stället, ett varv medsols runt under armarna
Kavaljer: Två gångsteg på stället

Takt 8
Kavaljer: Två gångsteg på stället, ett varv motsols runt under armarna
Dam: Två gångsteg på stället

Tur 2 Takt 9-24
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, sexton valssteg

Takt 25-40
Dubbel midjefattning, omdansning motsols, sexton valssteg


Beskrivningen hämtad från "Dans över gränserna"

Se även Kreutzpolka med vals