090310

KRUMELUREN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri schottis
Koreografi Bibbi Lagerström, Falköping
Fattningar Dubbelhandsfattning, sluten fattning
Steg Schottissteg, gångsteg och snoa
Utgångsställning Dubbelhandsfattning, killen vänd i och tjejen mot dansriktningen
Tur 1 Takt 1-8
Två fotombytessteg ett halvt varv medsols. Killen släpper med vänster hand, lyfter höger arm och vänder på fyra steg 1/4 varv motsols. Tjejen fortsätter ett halvt varv medsols med gångsteg. Sluten fattning där killen håller sin högra hand i tjejens vänstra på hennes rygg: Omdansning medsols med två fotombytessteg, fyra snoa.
 
Tur 2 Takt 9-16
Enkel handfattning. Ett fotombytessteg i dansriktningen, ett fotombytessteg där båda vänder utåt från varandra 3/4 varv för att möta egen partner med höger i höger, paret står mitt emot varandra, killen har ryggen in mot mitten. Låg fattning, fyra gångsteg medsols med egen partner. Killen fortsätter mot dansriktningen och tjejen i dansriktningen, vänster i vänster och förbi nästa på två fotombytessteg, fram till nästa för omdansning medsols med fyra snoa.
 
Dansen börjar om från början.
 
Dansen visades första gången på Eftermiddagsdansen i samband med Nordstadssvängen 2009-02-21.
 
2009-03-10