KUNGÄLVSPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Polkafattning
Steg Polkasteg
Utgångsställning Parvis i ring, alla vända mot ringens mitt, ingen fattning (löst hängande armar)
Ringen kan lämpligen delas på mitten, så den bildar två "hästskor". En udda kavaljer i varje "hästsko" bjuder upp sin "grannes" dam och dansar, med polkafattning, polka medsols runt inne i ringen, i dansriktningen.
På "näst-nästa" takt bjuder nästa kavaljer upp sin "grannes" dam och dansar efter.
Därefter kommer paren ut på varannan takt. När man kommit fram till den lucka, som delar "hästskorna", stannar paret så att damen står vid kavaljerens högra sida.
De som inte dansar, klappar under tiden takten.

Dansen kan fortsätta till önskad längd.