LA DET SWINGE

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Gapahuken med Björnar Haugen eller liknande polka
Koreografi Per-Olof Hallgren, tel 08-97 21 60
Fattningar Enkel handfattning,polkafattning
Steg Polkasteg, sidabakomsväng, gångsteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen


Tur 1 A

Två polkasteg i dansriktningen, ett sidabakomsväng *) från varandra och mot varandra, därefter två polkasteg framåt,
avsluta med rät parisersväng på fyra steg (kavaljer motsols, dam medsols)

*) Ytterfoten ett sidsteg följt av tåisättning bakom ytterfotens klack, därefter innerfoten ett sidsteg följt av tåisättning bakom innerfotens klack
 

Tur 1 B   Två polkasteg i dansriktningen, ett sidabakomsväng från varandra och mot varandra, därefter två polkasteg framåt,
avsluta med avig parisersväng på fyra steg (kavaljer medsols, dam motsols)
 
 
Tur 2 A   Dam och kavaljer vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt med främre händerna i dansriktningen, båda börjar med ytterfot
 
Kavaljer: Ett fotombytessteg i sidled
  Ett fotombytessteg i sidled med höger fot över vänsterfot, allt i dansriktningen
Dam: Ett fotombytessteg i sidled
  Ett fotombytessteg i sidled med vänster fot över högerfot, allt i dansriktningen

Upprepas en (1) gång från början
Därefter omdansning med två polkasteg ett varv runt medsols, med polkafattning
Avsluta med rät parisersväng på fyra steg (kavaljer motsols, dam medsols)
 

 
Tur 2 B   Dam och kavaljer vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, med främre händerna i dansriktningen, båda börjar med ytterfot.
 
Kavaljer: Ett fotombytessteg i sidled
  Ett fotombytessteg i sidled med höger fot över vänsterfot, allt i dansriktningen
Dam: Ett fotombytessteg i sidled
  Ett fotombytessteg i sidled med vänster fot över högerfot, allt i dansriktningen

Upprepas en (1) gång från början
Omdansning med två polkasteg ett varv runt medsols
Därefter går kavaljer på fyra steg fram till nästa dam, dam gör två polkasteg på stället medan hon inväntar ny kavaljer

Dansen börjar om

 
       
    Inskriven så som jag fått den tillsänd av koreografen / TB