LAKRIS-POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik La Grinta
Koreografi Birger Jörgensson
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning, korsfattning
Steg Gångsteg, galoppsteg, polkasteg, sidsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningenTur
A

Takt
1-2
3-4
5-6
7-8

9-16


Fyra gångsteg i dansriktningen
Dubbel handfattning, fyra galoppsteg i dansriktningen
Valsfattning, omdansning medsols, ett halvt varv på två polkasteg
På fyra gångsteg mot dansriktningen för kavaljer sin dam medsols runt ett varv under vänster arm (Nu vända mot dansriktningen med enkel handfattning)
Upprepa takt 1-8 fast med början mot dansriktningen


17-32

Upprepa takt 1-16

B

33-34

35-36
37-38
39-40


41-48

Korsfattning framför (höger över), fyra gångsteg i dansriktningen
Vändning helt om (mot varandra utan att släppa handfattningen)
Fyra gångsteg baklänges. Vändning mot varandra
Dam snurrar på fyra gångsteg ett varv medsols under upplyfta armar
Kavaljer går fyra gångsteg till vänster om damen, under upplyfta armar över till andra sidan om damen samtidigt med vridning ett varv motsols
Kavaljer vänder härvid ryggen mot damen medan damen vrider ett halvt varv medsols
Upprepa takt 33-40 fast nu mot dansriktningen , med kavaljer i ytterring


49-64

Upprepa takt 33-48

A

65-80

Upprepa takt 1-16

Mellan-
spel

81-84

85-86
87-88

Dubbel handfattning, vända mot varandra
Två sidsteg i dansriktningen + två sidsteg mot dansriktningen
Ett sidsteg i dansriktningen + ett sidsteg mot dansriktningen
Dubbel handfattning med sträckt högerarm något till vänster om varandra,
fyra gångsteg ett varv medsols runt

 

C

89-90
91-92
93-94

95-96
97-104

Valsfattning, omdansning medsols ett och ett halvt varv, ett polkasteg + två snoasteg
Upprepa takt 89-90 fast med motsatt fot (kavaljer börjar i ytterring)
Omdansning, två polkasteg upp till "tangofattning" (kavaljer vänd i dansriktningen med damen till höger, dam vänd mot dansriktningen)
Fyra gångsteg i dansriktningen (kavaljer framlänges, dam baklänges)
Upprepa takt 89-96

A

105-120

Upprepa takt 1-16

Mellan-
spel

121-128

Upprepa takt 81-88


C

129-144

Upprepa takt 89-104

C

145-160

Upprepa takt 89-104Dansen är tillägnad Lars och Kristina med anledning av "runda" år.

"Internationella danser, Kockum" 1993 04 24