LAMBETH WALK

Danstyp
Ursprungsland England
Musik Lambeth Walk
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring

 

Upplysning Lambeth Walk var mycket populär under mellankrigsåren. Den härstammar från England. Tempot bör vara omkring 40 takter per minut.
Musik och engelsk text: Noel Gay & Couglas Furber
Svensk text: Kar de Mumma (Se längst ner på sidan)

 

Takt 1-8
Gå åtta steg framåt i takt med musiken. På det åttonde steget vänder sig paret mot varandra
 
Takt 9-16
Tag höger armkrok och gå runt i en cirkel, fyra steg. Vänd och dansa runt med vänster armkrok fyra steg. På det sista vänder paret upp i utgångsställning och kavaljeren bjuder damen sin högra arm
 
Takt 17-24
Gå tre steg framåt. För över tyngdpunkten på den bakre foten på tredje steget samt på fjärde takten till den främre foten.
Upprepas
 
Takt 25-32
Nu går kavaljeren två steg mot mitten, damen två steg mot väggen. Båda vänder sig mot varandra och samlar fötterna på tredje takten. Slå ett slag på knäna på fjärde takten. Gå därefter mot varandra på två steg, samla fötterna på tredje takten. Lyft händerna i axelhöjd, ropa "hej" samtidigt som ni vänder upp i utgångsställning och dansen kan börja från början

 

Nedan finns en annan variant som den såg ut på ett instruktionsblad från 1938.
 Dansinstruktion
till den nya sensationella dansen
Lambeth Walk!

"Variant"
 

1 Kavaljeren och damen stå sida vid sida (damen till vänster). De gå åtta steg fram (fyra takter) och svänga med armarna på äkta sjömansvis

 

2 De taga varann under armen och gå runt åtta steg åt vänster. På tredje taktslaget i fjärde takten ropas "Hej!" och armarna sträckas upp till hälsning

 

3 De dansande stå åter sida vid sida, gå två steg framåt och därefter tre raska steg framåt (1 och 2 och 1,2,3). Detta tages om (fyra takter)

 

4 Kavaljeren ställer sig mitt emot sin dam; de gå tre steg tillbaka, slå samman klackarna och böja knä på tredje taktslaget i andra takten

 

5 Kavaljeren gå tre steg fram mot sin dam. De hälsa med handuppräckning (på tredje taktslaget i andra takten) och ropa "Hej!"

 

Tag om från 1 - 5 under "hejande" och hälsningar enligt 2 och 5!

 

SÅNGTEXT
1 Här ska dansas Lambeth Walk det går bra på alla språk
 
2 Hej, hopp, hurra nu går det riktigt bra. Hej!
Kruska de' kan krafter ge, vitaminer ha vi me.
Hej, hopp hurra nu går det riktigt bra.
 
3 Det är mycket lätt att tralla
den bör passa för oss alla
 
4 Alla som det kan locka,
magra tjocka.
Dansa hela natten lång
efter samma glada sång
Hej, hopp, hurra nu går det riktigt bra!
 
5 Hej!