LANCERS WALZ

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Lugn valsmelodi
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen med de sammanhållna händerna något framåtsträckta, i axelhöjd. Damens arm vilande något på kavaljers arm.Tur 1 Takt 1-4
Fyra valssteg i dansriktningen

Takt 5-8
Fyra valssteg "på stället" (ett framåt, ett bakåt, ett framåt, ett bakåt)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17-18
Enkel handfattning, vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt)
Två valssteg på stället med svängande armar (i dansriktningen, mot dansriktningen)

Takt 19-20
Kavaljer: Två valssteg i dansriktningen till ny dam (efter att ha hjälpt damen att börja sin vändning)
Dam: Två valssteg ett varv medsols runt (inte under armen) och inväntar ny kavaljer

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv)

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24


Dansen börjar om