LÅNGÅS-POLKA

Danstyp Polka, snoa
Ursprungsland
Musik Polka, snoa
Koreografi
Fattningar Korsfattning bakom ryggen
Steg Gångsteg, tåmarkering, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning bakom ryggen, kavaljerens höger arm under damens vänster

Ovanstående fattning bibehålles i hela dansen, även i snoaomdansningenTakt 1-2
Parisersnurr från varandra (kavaljer motsols, dam medsols) med tre gångsteg samt tåmarkering

Takt 3-4
Parisersnurr tillbaka (kavaljer medsols, dam motsols) med tre gångsteg samt tåmarkering

Takt 5-8
Två polkasteg i dansriktningen
Omdansning, fyra snoasteg medsols


Nedtecknad efter videoinspelning från dansträffen i Oskarshamn
den 27 maj 1990 / Bertil Nilsson