LANTYRAN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Livet på landet, Roland Cedermark
Koreografi Anica och Bernt Paulson, Säffle, november 2001
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Snoasteg, polkasteg, gångsteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Damen med ryggen i dansriktningen, valsfattning


Tur 1

Ett fotombytessteg i dansriktningen, ett fotombytessteg mot dansriktningen, omdansning fyra snoasteg
Ett fotombytessteg i sida inåt i ringen, ett fotombytessteg i sida utåt, omdansning fyra snoasteg
Allt upprepas en gång
I sista snoaomdansningen går paret lite isär på tre och fyra för att påbörja buggtur i tur 2
 

Tur 2   Paren vända mot varandra, dubbel handfattning. Kavaljeren har ryggen mot ringens mitt. Fyra buggsteg mot varandra, fyra buggsteg in i karusell, fyra buggsteg ut ur karusell. Paret har nu rört sig ett helt varv. Damen byter till kavaljer framför och buggturen upprepas. Avsluta med pariservänd på fyra gångsteg.
(Alternativt kan man avstå från byte)
 
 
Tur 3   Enkel handfattning. Två fotombytessteg i dansriktningen. Damen dansar på fyra steg två varv under kavaljerens upplyfta högerarm, kavaljeren följer med på två fotombytessteg.
Omdansning på två polkasteg och fyra snoasteg

Upprepa tur 1, 2 och 3
 

 
Mellanstick   Kavaljers vänstra hand i dams högra hand. Damen går på två gångsteg ett varv medsols under kavaljerens vänstra arm
Kavaljeren går sedan på fyra gångsteg två varv motsols under damens högra arm. Paret har nu roterat ett varv medsols på dessa sex steg.

Upprepa tur 1, 2 och 3
 

 
Avslutning   Utöka tur 3 med omdansning på två polkasteg och fyra snoasteg. Ett fotombytessteg i sida mot ringens mitt och ett fotombytessteg utåt. Damen går på två gångsteg ett varv under kavaljerens vänstra arm och paret slutar med apell mot varandra

 

 
    Anica och Bernt visade dansen för Säffle- Åmåls Gammaldansare i  november 20
 
 
    Beskrivningen inklistra så som jag fått den mig tillsänd / TB