LARS-OVES POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Varaldsskogsdundern med Dellenbälgarna
Koreografi Ingalill Lundqvist, Vändelsö Gammeldans Gille, december 2001
Fattningar Enkel handfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, polkasteg, snoasteg, kicksteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mitt emot varandra, enkel handfattning med damens högra och kavaljerens vänstra hand, ledig hand i sidan.


Tur 1   Två sidsteg i dansriktningen och två sidsteg tillbaka samtidigt som de främre händerna pendlar lite fram och tillbaka.
Damen går fyra enkla gångsteg ett varv under kavaljerens vänstra arm, samtidigt som kavaljeren går fyra gångsteg framåt och båda går likadant tillbaka.
Ett polkasteg i dansriktningen, två polkasteg med en "pannkaksvändning" under de främre armarna, ett polkasteg  sidledes.
Två polkasteg ett varv runt och fyra snoasteg två varv runt.
Detta görs en gång till.
 
 
Tur 2   Parvis i öppen ring, enkel handfattning
Fyra kicksteg på stället (kavaljeren börjar med vänster fot och damen med höger fot)
Kavaljer och dam byter handfattning. Damen håller höger hand och kavaljeren vänster framför sig. Damen går på fyra polkasteg ett varv framför och under kavaljerens vänstra arm. Kavaljeren går på fyra polkasteg sidledes till höger.
Båda står nu med näsan i dansriktningen, damen med insidan och kavaljeren med utsidan, med enkel handfattning. Fyra kicksteg och fyra polkasteg runt var för sig i en typ av parisersväng. Fyra kicksteg och kavaljeren går på fyra polkasteg ett varv under damens vänstra arm samtidigt som damen går på fyra polkasteg till höger.
Enkel handfattning igen och fyra kicksteg på stället. Fyra polkasteg runt var för sig i en typ av parisersväng.
 
 
Turordning   Dansen går tur 1, tur 2, tur 1, tur 2 och avslutas med tur 1

 

 
 

Inskriven så som jag fått den mig tillsänd / TB