LÅT DET LEVA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik La' de' leva, av och med Danne Stråhed
Koreografi Birgitta och Sven Malm, Kristianstad
Fattningar Enkel midjefattning, dubbel midjefattning, dubbel handfattning,
Steg Fotombytessteg, snoasteg, polkasteg, sidsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTur 1 Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Dubbel midjefattnig, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-16
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, åtta polkasteg

Takt 17-20
Dubbel handfattning, sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - intill

Takt 21-24
Dubbel handfattning, sidsteg mot dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - intill

Takt 25-26
Ingen fattning (löst hängande armar), Fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 27-28
Ingen fattning (löst hängande armar), Fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng" tillbaka, kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 29-32
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 33-64
Upprepa takt 1-32 (Repris tur 1)

 

Tur 2 Takt 65-72
Upprepa takt 1-8

Takt 73-74
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 75-76
Dubbel handfattning, två sidsteg mot dansriktningen

Takt 77-80
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 81-88
Upprepa takt 73-80

Takt 89-90
Ingen fattning (löst hängande armar), Fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 91-92
Ingen fattning (löst hängande armar), Fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng" tillbaka, kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 93-96
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 97-128
Upprepa takt 65-96 (Repris tur 2)

 

Tur 3 Takt 129-130
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 131-132
Dubbel midjefattnig, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 133-136
Upprepa takt 129-132

Takt 137-138
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 139-142
Dubbel handfattning, sidsteg mot dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - intill

Takt 143-144
Ingen fattning (löst hängande armar), Fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols) Avsluta med en klapp


Om annan musik användes dansas lämpligen turerna 1 och 2 utan repris

Kristianstad den 3 maj 1999
Birgitta och Sven Malm

 (Nedan, Birgitta och Svens eget upplägg på beskrivningen)


Låt det leva

Dansen är en polkavariant av Birgitta och Sven Malm. Ursprungligen gjord till Kristianstads Gammaldansgilles 55:års jubileum
Musik: La' de' leva. Av och med Danne Stråhed

Tur A
Taktdel Stegbeskrivning Fattningar
1-16 2 fotombytessteg, omdansning 4 snoasteg. Repris Enkel respektive dubbel midjefattning
17-32 Polka medsols (4 varv - 8 polkasteg) Dubbel midjefattning
33-40 I dansriktning. Sida-bakom-sida-framför-sida-bakom-sida-intill Dubbel handfattning
41-48 Mot dansriktning. Sida-bakom-sida-framför-sida-bakom-sida-intill Dubbel handfattning
49-56 Parisersväng i och mot dansriktningen Löst hängande armar
57-64 Polka medsols (2 varv - 4 polkasteg) Dubbel midjefattning

Repris tur A

Tur B
Taktdel Stegbeskrivning Fattningar
1-16 2 fotombytessteg, omdansning 4 snoasteg. Repris Enkel respektive dubbel midjefattning
17-20 I dansriktningen 2 sidsteg Dubbel handfattning
21-24 Mot dansriktningen 2 sidsteg Dubbel handfattning
25-32 Polka medsols (2 varv - 4 polkasteg) Dubbel midjefattning
33-48 Repris 17-32 Se ovan
49-56 Parisersväng i och mot dansriktningen Löst hängande armar
57-64 Polka medsols (2 varv - 4 polkasteg) Dubbel midjefattning

Repris Tur B

Tur C
Taktdel Stegbeskrivning Fattningar
1-16 2 fotombytessteg, omdansning 4 snoasteg. Repris Enkel respektive dubbel midjefattning
17-20 I dansriktningen 2 sidsteg Dubbel handfattning
21-28 Mot dansriktning. Sida-bakom-sida-framför-sida-bakom-sida-intill Dubbel handfattning
29-32 Parisersväng i dansriktningen. Avsluta med en klapp Löst hängande armar


Kristianstad den 3 maj 1999

Birgitta och Sven Malm