LEIKSTU'VALSEN

 
Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Ebbe Jularbos vals I leikstuen
Koreografi
Fattningar
Steg Valssteg, släpsteg
Utgångsställning
       

Med stor ring dansas

Två valssteg in mot mitten och två valssteg tillbaka ut

Två valssteg in mot mitten igen och kavaljeren dansar ett valssteg tillbaka medans damerna stannar kvar och gör ett valssteg åt höger och vänder sig samtidigt om motsols

kavaljeren dansar tillbaka ett valssteg och ett valssteg åt höger, damen gör två släpsteg åt vänster

Kavaljeren dansar sedan ett valssteg mot sin dam och hon förbereder sig för valssteg vänster valsfot

Tag valsfattning och båda dansar två valssteg ut igen och då backar kavaljeren sedan dansas ett valssteg framåt i dansriktningen och följes upp av fyra vals runtom medsols

Detta gör man en gång till uppå den förra

 

I stor ring dansas

Ett valssteg in mot mitten och ett valssteg tillbaka ut, damen till vänster går över till högra kavaljeren och de dansar sex valssteg runt medsols

Detta göres om 3 gånger till
 

Inskriven som jag fått den tillsänd / TB

2010 09 20